Tekst og foto: Jens Matiasen

126 millioner kroner. Så mange penge ligger der i årets skovrejsningspulje. For at få de mange penge vekslet til ny skov, arbejder Landbrugsstyrelsen på at forbedre skovrejsningsordningen, sådan at flere vælger at søge. Styrelsen lægger også op til at forhøje støttesatserne og give bedre muligheder for at plante nåletræer. Det vil ske for at prioritere skovrejsningens klimaeffekt mere.

– Som noget nyt vil ordningen nu også kunne søges af kommuner, oplyser Dansk Skovforening.

Midler fra sidste runde

Landbrugsstyrelsen arbejder desuden på at lave en række forenklinger af ordningen. Det er for eksempel fjernelse af krav om vildthegns størrelse og mulighed for et bredere plantevalg. Midlerne, som blev afsat i 2022 til privat skovrejsning, blev ikke brugt fuldt ud. Det betyder, at der nu overføres 36 millioner kroner til ansøgningsrunden her i 2023, så den i alt lander på 126 millioner kroner. Landbrugsstyrelsen afvikler et informationsmøde 15. marts i Middelfart. Her kan man som modtager af tilsagn blive klogere på, hvordan styrelsen forvalter de forskellige regler og krav, og hvad det helt konkret betyder for dig, når du skal gennemføre dit projekt. Skovdyrkerne informerer løbende om de nye regler. Ansøgningsrunden i 2023 er sidste ansøgningsrunde under den gamle EU-Landbrugsstøtteordning, og pengene skal derfor bruges i år, ellers er de tabt. Ansøgningsrunden forventes at åbne 1. juli i år. Er du interesseret i at rejse skov, så kontakt gerne din lokale skovfoged ved Skovdyrkerne.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #87

Læs andre artikler inden for Skovrejsning