Tekst og foto: Jens Matiasen

Miljøstyrelsen screener private skove for særlig værdifuld skov – såkaldt paragraf 25-skov. Hvis du som skovejer har skovarealer, som styrelsen har udvalgt, vil du have modtaget et brev i eBoks i løbet af januar eller februar. Senere vil du få besøg af en medarbejder fra styrelsen, som skal klarlægge om resultatet af den digitale screening er korrekt. Hvis medarbejderen godkender resultatet af den digitale screening, vil området blive udpeget som paragraf 25-skov. Er du en af de skovejere, som har fået brev – og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så tag fat i din skovfoged hos Skovdyrkerne. Kortlægning efter skovlovens § 25 er ikke en beskyttelse af områderne. Kortlægningen medfører ingen bindinger for skovens drift eller restriktioner for skovejere. Læs mere i webnyheden udsendt 26. januar på skovdyrkerne.dk.

Naturfagmand går på pension

Forstfuldmægtig Erik Buchwald har valgt at gå pension efter mere end tredive år i Naturstyrelsen. Bortset fra nogle få års orlov har han lagt hele sit arbejdsliv i statens og naturens tjeneste og stopper altså 36 år efter, at han startede med at arbejde for styrelsen. Hans arbejde for Naturstyrelsen har hele vejen igennem været præget af en meget stor indsigt i dansk natur. Med sin ansættelse i 1987 har Erik Buchwald været med på hele den rejse, der har ledt fra, at Naturstyrelsen drev et statsskovbrug, til at Naturstyrelsen i dag forvalter statslige arealer med særligt fokus på natur og friluftsliv. Centralt står arbejdet med urørt skov på Naturstyrelsens arealer, hvor han har været en meget central figur allerede ved de første udlæg af urørt skov i første del af 1990’erne. Erik Buchwald har altid været optaget af at lære. I midten af 2010’erne gennemførte han en erhvervs-ph.d. blandt andet med fokus på at kvalificere styrelsens arbejde med biodiversitet i skov yderligere.

Erik Buchwald går på pension

Syv nye principper er vedlagt Skovdyrkerene

Det samlede skovbrug er klar med en ny kampagne, der består af syv fælles principper for et bæredygtigt og balanceret skovbrug. Kampagnen skal tale til både fornuft og følelser og fokuserer på et miks af annoncer i det offentlige rum, film i biografer sam
t fotos og film på sociale medier. Der vil også være et kampagnespor tættere på politikerne. Formålet med kampagnen er at øge skovbrugets legitimitet og opbakningen til dansk skovbrug.

Vær opmærksom på, at glyphosat-produkter udgår

Har du glyphosat-produkter stående i dit kemiskab, skal du være opmærksom på, at de skal være brugt inden 1. januar 2024. Alle glyphosat-produkter skal have nye etiketter, hvoraf det fremgår, at det ikke er lovligt at anvende midlet på eksempelvis gårdspladser. Derfor får produkterne nye registreringsnumre og handelsnavne. Samtidig sker der også det, at de gamle produkter bliver forbudt 1. januar 2024. Husk derfor at få brugt midlerne op inden da, eller aflevér dine rester på den lokale modtagestation. De nye handelsnavne med registreringsnumre i parentes er indtil videre: Barclay Barbarian Super 360 (357-16), Gallup Hi-Aktiv (357-14), Gallup Super 360 (357-15), Glyphomax 48 HL (756-7), Roundup XL (18- 669), Roundup Flex XL (18-670) og Roundup PowerMax XL (18-671), hvor Roundup XL er identisk med den gamle Roundup Bio.

Danske skove slap heldigt fra stormen

Midt i februar passerede stormen Otto landet. Fra Dansk Skovforenings skovkredse er der meldt om væltede enkelttræer, men heldigvis ser det ud til, at stormvejret kun i begrænset omfang har givet skader i skovene. Det er primært ældre og svækkede enkelttræer, der er væltet, og der er ikke tale om stormfald i skovene. DMI rapporterede om middelvinde på mellem 24,9 til 27,2 meter i sekundet og vindstød af orkanstyrke, da stormen ramte landet. Den kraftige blæst førte til, at både færger og togtrafik blev indstillet i perioder, og broerne blev lukket. Det er Naturskaderådet (der frem til midten af 2022 hed Stormrådet, red.), der afgør, om der har været stormfald, på baggrund af udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøstyrelsen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, oplyser Dansk Skovforening. Det er alligevel en god ide at gennemgå bevoksninger langs veje og stier for farlige træer.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #87

Læs andre artikler inden for Skovpolitik