Af Jens Mathiasen

Efter mange år med asketoptørre er der igen sunde askeplanter i handlen. Planterne er tolerante overfor asketoptørre. De er frøformeret fra Naturstyrelsens askeplantage ved Randers.

– Planterne har god modstandsdygtighed – de vil være toptørre-tolerante, og størstedelen vil ikke blive syge. Omvendt må man fortsat forvente, at en mindre procentdel af træerne kan gå ud på grund af sygdommen, siger Ditte Olrik, biolog ved Naturstyrelsen. Plantagen er Danmarks eneste kårede frøplantage. Den er tyndet udelukkende efter træernes robusthed overfor asketoptørre. Selektionen skal sikre, at fremtidige generationer bliver modstandsdygtige overfor sygdommen.

Glad og forsigtig fagmand

Hos Skovdyrkerne Midt glæder det skovfoged Klaus Lindhardtsen, at der er modstandsdygtige askeplanter i handlen igen.

– Det er et skridt i den rigtige retning. Ask er meget savnet i skovbruget – ikke mindst i naturnær skovdrift. Vi har andre arter til fugtige områder som rødel og birk. Men de arter er ikke på samme måde værdifulde som asken, siger han.

Plant på et mindre areal

Han opfordrer skovejere til at prøve de nye askeplanter på et mindre areal, indtil man er på mere sikker grund med planternes modstandskraft.

– Mit råd vil være, at man prøver med måske 100 eller 200 planter. På den måde er man i gang. Slå et hegn omkring dem eller plant dem i planterør, så de er beskyttet for vildtet, lyder rådet. Han fortæller, at sygdommen ofte vil vise sig indenfor de første fire vækstsæsoner.

– Men jeg har desværre også konkrete eksempler, hvor asketræer har været sunde i otte til ti år, hvorefter de så er blevet ramt af sygdommen. Desværre gives der ikke garantier, siger Klaus Lindhardtsen. Er du interesseret i at købe de toptørretolerante askeplanter, så kontakt din lokale skovfoged ved Skovdyrkerne.

Om Asketoptørre
Træer med asketoptørre blev fundet i Østeuropa i 1990’erne, og sygdommen har siden bredt sig, så den i dag findes i hele askens udbredelsesområde med undtagelse af Irland.
I 2002 blev der første gang observeret syge asketræer i Danmark. Tre år efter var sygdommen udbredt til hele landet.
Kun omkring 5-7 procent af de danske asketræer er modstandsdygtige over for asketoptørre.
Der er i dag frøplantager med asketræer herhjemme, hvor man frøformerer særligt robuste individer. Naturstyrelsen har blandt andet en plantage i Randers. Skovdyrkerne har også plantager.
Randers-plantagen er den eneste kårede askeplantage i Danmark.
Kilde: Naturstyrelsen
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #87

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Vest