Tekst og foto: Af Jens Mathiasen

Al træbiomasse kan fortsat tælles med i målene for vedvarende energi. Samtidig er der gode muligheder for at tilpasse reguleringen til national lovgivning og marked. Det er resultatet, efter at den tredje revision af EU’s direktiv for vedvarende energi – den såkaldte RED III eller VE-direktivet – faldt på plads, oplyser Dansk Skovforening. Direktivet sætter blandt andet mål for andelen af vedvarende energi i EU’s energiproduktion og definerer hvilke brændsler, der kan betragtes som vedvarende.

Store konsekvenser

EU-Parlamentet har arbejdet hårdt for at begrænse brugen af træbiomasse i energiforsyningen ved at stille forslag om, at såkaldt primær træbiomasse – det vil sige træ direkte fra skoven – ikke kunne tælle med som vedvarende energi eller opnå støtte i energiproduktionen. Hvis det skete, ville det få store konsekvenser for skovbruget og den danske energisektor, hvilket Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse gjorde klart overfor Klima-, Energi- og Forsyningsministeren i et åbent brev i oktober og december sidste år. Partnerskabet har desuden sammen med andre kræfter fra skovbruget og energisektoren i hele Europa arbejdet intensivt til det sidste for at begrænse EU-Parlamentets forslag. I slutningen af marts faldt direktivet på plads – og resultatet er, at al træbiomasse fortsat kan tælles med i målene for vedvarende energi. Hos Dansk Skovforening glæder sig man over det samlede resultat, som gør det muligt, at træbiomassen forsat kategoriseres som vedvarende energi.

Stramninger

VE-direktivet er dog blevet strammet på visse områder, der får betydning for skovbrugets mulighed for at afsætte træbiomasse til energi. Blandt andet er bæredygtighedskriterierne strammet. I driften skal der sikres opretholdelse af jordkvalitet og biodiversitet i henhold til bæredygtige skovforvaltningsprincipper med det formål at forhindre negative påvirkninger. Stramningen får dog ikke egentlig betydning for dansk skovbrug. Det skyldes, at vi siden den politiske aftale fra 2020 om bæredygtighedskrav til faste biomassebrændsler i Danmark har haft strengere krav til brug af træ til energi, end VE-direktivet har foreskrevet, oplyser Dansk Skovforening

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #88

Læs andre artikler inden for flis