Tekst og foto: Jens Mathiasen

Miljøministeren danner nyt partnerskab sammen med centrale erhvervsaktører. Det skal hjælpe danske virksomheder i deres frivillige indsatser for at beskytte verdens natur.

– Biodiversitetskrisen er en af vor tids største udfordringer, og vi har pligt til at løse den i fællesskab, siger miljøminister Magnus Heunicke om baggrunden for det nye tiltag. Det nye tiltag hedder Biodiversitetspartnerskabet. Partnerskabet vil ud over Miljøministeriet bestå af 15 organisationer og to forskere.

Det er flere danske virksomheder, som har opfordret regeringen til at nedsætte det nye partnerskab for blandt andet at skabe en fælles ramme for, hvordan virksomhederne bedst handler på naturkrisen.

– Det er positivt, at erhvervslivet rækker ud for at give deres bidrag til at få vendt udviklingen, så biodiversiteten igen kan blomstre. Jeg er også klar til at lytte til virksomhedernes anbefalinger til, hvordan vi fjerner barrierer eller skaber incitamenter til, at deres aftryk på naturen bliver mindre og mere bæredygtigt, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Opbakning fra erhvervslivet

Baggrunden er, at mange danske virksomheder i stigende har grad fokus på at nedbringe deres globale aftryk på naturog biodiversiteten, men de mangler ofte viden og klare rammer. Det nye partnerskab skal vejlede danske virksomheder i, hvordan de i deres produktion og forsyningskæder bedst beskytter biodiversiteten og samtidig pege på, hvilke barrierer virksomhederne støder på, når de sætter biodiversitetsindsatser i gang i deres virksomheder og i deres globale værdikæder.

– Det er et stærkt partnerskab bestående af vigtige organisationer og myndigheder på tværs af samfundet, som tager ansvar og nu går sammen for at finde de nødvendige løsninger, der kan bidrage til at stoppe natur- og biodiversitetskrisen. Vi skal dele viden og erfaringer nationalt og internationalt, udbrede løsningerne i stor skala og finde ud af, hvordan vi bedst tænker biodiversitet ind i virksomhedernes forretning, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

Glæder sig over initiativ

Dansk Erhverv glæder sig også over, at der bliver taget initiativ til et biodiversitetspartnerskab.

– Natur og biodiversitet er centralt for os alle som mennesker og for planeten, men det er også forretningskritisk forvirksomheder på den helt lange bane i forhold til adgang til bæredygtige ressourcer og råstoffer. Derfor er vi meget glade for ministerens initiativ om et biodiversitetspartnerskab, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Fakta
  • Biodiversitetspartnerskabet er et nyt partnerskab, der skal styrke virksomheders frivillige indsats for at beskytte naturen.
  • Formandskabet for Biodiversitetspartnerskabet varetages af Miljøministeriet. Følgende organisationer er inviteret til at indstille medlemmer til partnerskabet:
  • Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug Fødevarer, DAKOFO, Dansk Skovforening, Green Power Denmark, Dansk Mode Textil, FinansDanmark, FP, CONCITO, Danmarks Naturfredningsforening, Global Compact, WWF Verdensnaturfonden, 3F, Tænketanken Hav
  • Derudover udpeger miljøministeren to forskere.
  • Inden for et år forventes partnerskabet at levere bidrag til følgende:
  • Anbefalinger til danske virksomheder om, hvordan de bedst handler på biodiversitetsområdet
  • Anbefalinger til myndigheder om oplevede barrierer og mulige incitamentsstrukturer
  • Anbefalinger til forsknings- og vidensinstitutioner om vidensbehov
  • Anbefalinger til evt. videre indsatser for partnerskabet, herunder evt. nedsættelse af sektorspecifikke eller tematiske arbejdsgrupper/ underpartnerskaber

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #89

Læs andre artikler inden for Biodiversitet