Gennemsigtige sitkagraner

Mild vinter og varmt forår har opformeret sitkalus i en sådan grad at sitkakagranerne mange steder er helt gennemsigtige med kun årets nåleårgang. Specielt sitkagran i læhegn på let jord er hårdt medtagne.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Anlæg og pleje af levende hegn

Når man skal anlægge et nyt levende hegn, er der mange ting at tage hensyn til. Denne artikel beskriver forskellige hensyn og muligheder ved anlæg og pleje af levende hegn. Formål Formålet med det nye levende hegn kan være mange: Når man planter, ønsker man som regel at opfylde flere formål og det ene udelukker […]

Læs mere

Hvornår kommer der en afgørelse?

I sensommeren var der stor interesse for at indsende ansøgning om tilskud til blandt andet skovrejsning og læplantning. I forbindelse med ansøgningerne blev drømme konkretiseret og mange afventer nu at Miljøstyrelsen afslutter deres sagsbehandling, så planerne kan føres ud i livet. Kan man stadig satse på en forårsplantning?

Læs mere

1. En kort historie

Træplantning langs vejene var kendt allerede i romertiden, hvor der blev plantet for at give skygge for blandt andet de marcherende hære. Vi kender for eksempel navnene via Appia, via Egnatia med flere. Romerne byggede mere end 290.000 kilometer veje, og mange af dem var kantet med træer.

Læs mere

3. Typer af alléer

Dette hæfte handler først og fremmest om de `normale´ alléer, det vil sige plantninger med en trærække på hver side af en færdselsåre.

Læs mere

Det er tid til opstamning og beskæring

Hvert år ved denne tid minder vi skovejerne om, at det er et godt tidspunkt at beskære på. Det gælder opstamning i skoven, det gælder alléer og læhegn, og det gælder i haven.

Læs mere

Præcisering vedrørende beskæring af læhegn

Vi citerede i et tidligere nyhedsbrev NaturErhvervsstyrelsen for et forbud mod at beskære læhegn på landbrugsarealer fra 15.3.-31.7. Forbuddet gælder imidlertid ikke al landbrugsjord, men kun jord, der er del af en markblok

Læs mere

Behovsbaseret bekæmpelse af mider

Skadedyr er helt ødelæggende for juletræets salgsmuligheder. De fleste kan se (og mærke) lus – det er sværere med mider. De gemmer sig inde i træet og man skal bruge lup for at se dem.

Læs mere

Der skal holdes rent – ikke gøres rent

”Er du tilfreds med dit nyplantede læhegn? – ”ja, der er ikke så meget som et græsstrå mellem rækkerne”

Læs mere
Viser 9 af 10