Stor vandsalamander - foto af Frank Rønsholt

ARTSRIG DRIFTSSKOV

Et håndfast bevis på biodiversiteten i din skov

Certificeret i biodiversitet

Københavns Zoologisk Have og Skovdyrkerne Øerne samarbejder om at styrke biodiversiteten og naturværdierne i de danske skove.

Vi kalder konceptet ARTSRIG DRIFTSSKOV.

Vi vil gøre det muligt for små og store skovejere at øge biodiversiteten i deres skov samtidig med, at der kan produceres kvalitetstræ og andre goder m.v. Ved at indtænke artsfremmende tiltag i skovdriften kan sådanne, selv mindre tiltag, være med til at højne biodiversiteten både lokalt og nationalt.

Produktionsskoven er en vigtig ressource til bygningstømmer, træ til gulvplanker, finer og møbler. Skoven og dens effekter lagrer CO2 og kan beskytte vores grundvand. Samtidig kan skoven med relativt enkle greb også understøtte den trængte artsrigdom.

Vi ser det som et fremtidigt adfærdskodeks, at skoven i højere grad skal sikre biodiversiteten plads samordnet med en indtægtsgivende skovproduktion.

Skovdyrkerne og Zoologisk Have

Samarbejdet mellem Skovdyrkerne og Zoologisk Have bygger bro mellem praktisk skovforvaltning og avanceret bevaringsvidenskab, hvilket kan skabe synergier, der gavner både flora, fauna og ikke mindst skovejerne, der nyder alle disse naturlige skatte.

Ved at kombinere ved ekspertise i skovforvaltning med Zoologisk Haves dybdegående kendskab til dyrearters bevaringsbehov, kan vi arbejde sammen om at skabe skove, der er rigere på biodiversitet, mere robuste over for forandringer og mere værdifulde for både mennesker og dyreliv. Dette samarbejde repræsenterer en holistisk tilgang til naturforvaltning, hvor målet er at sikre, at Danmarks skove fortsat er vitale, mangfoldige og bæredygtige økosystemer langt ind i fremtiden – samtidig med at de kan levere tømmer og klimavenlige byggematerialer til byggeriet.

Plukhugst i Artsrig Driftsskov

For nylig fældede vi kæmpestore lærketræer i Vesterskoven I/S ved Carsten Følsgaard. De skal bruges til restaurering af gamle møllevinger. Skoven den første danske skov, der har opnået FSC‘s økosystemtjenestecertificering. I videoen her viser vores skovfoged Bjørn Kruger Veng og vores skovarbejdere Nikoline Andersen og Kim Ruhwald, hvordan man fælder sådan nogle kæmper med præcision, og får dem nænsomt ud af skoven, uden at det går udover biodiversiteten i skoven. Det er kernen af Artsrig Driftsskov. Og det giver noget af et drøn, når de 30 meter høje træer rammer skovbunden.

Skræddersyede pakkeløsninger

Københavns Zoo og Skovdyrkerne Øerne tilbyder tre rådgivningspakker til dig der vil have klarlagt, hvor din skov bedst egner sig til fremme af biodiversitet. Rådgivningspakkerne bygger på et praksisnært og anvendelsesorienteret indsatskatalog, som vi har udviklet til ARTSRIG DRIFTSSKOV.

Lille Pakke

 • Adressere eksisterende og potentielle trusler mod naturværdierne.
 • Kortlægge eksisterende og potentielle biodiversitetsværdier.
 • Udvalgt arealgennemgang af naturværdier
 • Tilskud og juridiske restriktioner
 • Klarlægge ejers driftsformål
 • Afsluttende skriftlig sammenfatning

GRUNDPRIS: xxxx,-

Tillæg på XX kr. pr. ha.

Mellem Pakke

 • Kortlægge eksisterende og potentielle trusler mod naturværdierne.
 • Kortlægge eksisterende og potentielle biodiversitetsværdier. 
 • Fokuseret baseline undersøgelse
 • Tilskud og juridiske restriktioner
 • Klarlægge ejers driftsformål
 • Prioritere indsatser og fastlægge konkrete målsætninger
 • Budget udarbejdning for indsatserne
 • Gennemgå økonomi i samspil med øvrige skovdrifts indtægter og hensyn.
 • Udarbejdelse af rapport
  • Herunder indsatskatalog og skovkort med tiltag

Grundpris xxxxx,- kr.

Tillæg på XX kr. pr. ha.

Partnerskab

 • Kortlægge eksisterende og potentielle trusler mod naturværdierne.
 • Kortlægge eksisterende og potentielle biodiversitetsværdier.
 • Fokuseret baseline undersøgelse
 • Tilskud og juridiske restriktioner
 • Klarlægge ejers driftsformål
 • Prioritere og fastlægge konkrete målsætninger
 • Gennemgå økonomi i samspil med øvrige skovdrifts indtægter og hensyn.
 • Udarbejdelse af rapport

Kontakt os for pris

Vesterskoven I/S ved Carsten Følsgaard blev i 2023 som den første danske driftsskov certificeret i biodiversitet under FSC’s økosystemtjenestecertificering

Hvem er vi

Specialiserede fagfolk

Skovdyrkerne har over 100 års historie bag sig. I de tidlige år rådgav vi kun om skovdyrkning. Men i de senere år har vi – ligesom mange skovejere – øget vores viden og interesse for biodiversitet.

Vores medarbejdere efteruddanner sig løbende – og vi har mange skovfogeder, som udover skovdyrkning også har specialiseret sig indenfor biodiversitet.

Som medlem af Skovdyrkerne kan du altid benytte vores fagfolk, når du ønsker rådgivning om at skabe bedre biodiversitet i skoven og i det åbne land.

Bjørn Krüger Veng - Skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne
Bjørn Krüger Veng – Skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne

Kontakt os og hør nærmere

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?