Vesterskoven ved Ringsted blev for nylig certificeret i biodiversitet. Helt konkret har skoven opnået en økosystemtjeneste-certificering. Det er et tillæg til skovens FSC-certificering. Certificeringen er opnået efter et godt samarbejde med København Zoo, Skovdyrkerne Øerne, WWF og FSC®. Skovejer Carsten Følsgaard glæder sig over den særlige certificering i biodiversitet.

– Det er svært at bevare det dårlige humør, når jeg går en tur i skoven. Jeg står nu med beviset på, at man kan have en driftsskov med stor biodiversitet, siger skovejeren. Familien Følsgaard købte Vesterskoven i 2015. Skoven har været igennem en stor udvikling og er rig på dyreliv.

Godt samarbejde

Det var den lille sjældne bille grøn pragttorbist, som satte gang i det hele, oplyser projektleder Eddie Bach, København Zoo. Den blev fundet i naboskoven til Vesterskoven.Det var startskuddet til, at skovejer Carsten Følsgaard og hans skovfoged Bjørn Krüger Veng, Skovdyrkerne Øerne, i samarbejde med Zoo satte gang i et omfattende projekt med at få kortlagt biodiversiteten i den 565 hektar store PEFCog FSC-certificerede skov. Projektet kom til at hedde “Artsrig driftsskov”, og det tiltrak opmærksomhed på grund af det grundige arbejde med kortlægning af arter i skoven. For knapt et år siden havde Eddie Bach repræsentanter fra WWF og FSC med på rundvisning i Vesterskoven. Her fortalte han om de mange tiltag – og det var ved den lejlighed, at det nye partnerskab tog form.

– Det har været et spændende projekt, og vi er et bredt team. Vi kommer med forskellige baggrunde, men det har netop været styrken. Vi har stor respekt for de forskellige fagligheder, siger Bjørn Krüger Veng, skovfoged, Skovdyrkerne Øerne. Foto: Jens Mathiasen.

Hardcore skovdrift og bløde værdier

Vesterskovens certificering er opnået efter et partnerskab med København Zoo, Skovdyrkerne Øerne, WWF og FSC. Parterne er forskellige. Men trods forskellighederne har de sikret, at den første danske driftsskov kunne opnå den særlige økosystemtjeneste-certificering i biodiversitet, som tillæg til skovens FSCcertificering.

– Man kan godt sige, det har været hardcore skovdrift og bløde værdier overfor hinanden i partnerskabet, siger skovfoged fra Skovdyrkerne Øerne, Bjørn Krüger Veng.

– Men det har netop været styrken. Og der er stor respekt for vores forskellige fagligheder og holdninger i arbejdet, fortsætter han. Vesterskoven er levested for truede dyrearter København Zoo er specialister i truede dyrearter.

– Vi er med, fordi vi passer på dyrearter, der er under pres. Det er måske lidt nørdet, men det er stort at genfinde engperlemorsommerfugl og stor vandsalamander lige der – midt i en dansk skov, fortæller Eddie Bach. Skovfoged Bjørn Krüger Veng, smiler, når han lytter til sin samarbejdspartners nørderi.

– Ja, han er dygtig og ved ufatteligt meget – og så har vi jo også brug for nogen som mig. Jeg er praktiker og kender skoven som skovarbejder og skovfoged, siger Bjørn Krüger Veng. Eddie Bach og Bjørn Krüger Veng er begge enige om, at Carsten Følsgaards entreprenante tænkning som skovejer har været en kæmpe drivkraft.

– Han vil gerne, at projektet er en inspiration for andre. Vi skal vise, hvad vi kan gøre for biodiversiteten og naturensamtidig med, at det er rentabelt inden for den mere almindelige skovbrugsramme, siger Eddie Bach.

Stor vandsalamander i Vesterskoven. Foto: Frank Rønsholt

 

Dokumentation for bedre biodiversitet

Direktør i FSC Danmark Søren Dürr Grue er begejstret for partnerskabet omkring Vesterskoven og deres nye certificering.

– For FSC handler certificering af biodiversitet om at bruge markedet til at anerkende skovens mange værdier. Med en FSC-certificering får man solid dokumentation for den positive effekt på f.eks. biodiversiteten, som forskellige tiltag i skoven kan have, siger han. Også hos WWF glæder man sig over den nye certificering.

– Tiltagene i Vesterskoven er et godt eksempel på, hvad vi kan gøre for vores pressede biodiversitet

– også i den drevne skov, som en komplementerende indsats til udlæg af urørt skov og andre biodiversitetstiltag i det åbne land, siger Mette Boye, miljøfaglig chef i WWF Danmark.

FSC og WWF har af 15. Juni Fonden fået midler til at undersøge mulighederne for virksomhedsfinansieret biodiversitetstiltag i de danske driftsskove.

– FSC biodiversitets-certificeringen af Vesterskoven er en super reference i WWF og FSC’s projekt ‘Vildere Skove II’. Målet er at udarbejde en forretningsmodel for eksternt finansierede biodiversitetstiltag i private produktionsskove, siger Sofie Tind Nielsen, senior skovrådgiver i WWF Danmark.

 

Virksomheder kan deltage

Skovejer Carsten Følsgaard mener, at det er en glimrende idé at få virksomheder til at støtte med økonomi til biodiversitet i skovene.

– Jeg vil mægtig gerne have, at der er andre, der lader sig inspirere af os. Vi skulle helst være den første af en lang række. Så kan vi virkelig flytte noget. Men det kræver også økonomi, siger han. Søren Dürr Grue slår fast, at en FSCcertificering giver solid dokumentation af de positive effekter ved at udføre tiltag i skoven

– og det kan være en mulighed for virksomheder.

– En virksomhed kan finansiere biodiversitetstiltag. Dermed får virksomheden ret til at kommunikere om indsatsen – og virksomheden kan få data til de krav om ESG-rapportering, der er under implementering, siger Søren Dürr Grue.

– Det med at betale for økosystemtjenester – det virker måske lidt eksotisk. Men vi gør det allerede. Der findes for eksempel partnerskaber til sikring af grundvand. Og så er carbon-markedet vokset frem, lyder det.

Skovfirben i Vesterskoven Foto: Frank Rønsholt

 

Åben for flere skove

Skovejer Carsten Følsgaard har opnået en masse erfaring igennem projektet. Han råder andre skovejere, der vil i gang med lignende projekter, til at være åbne for nye tanker og ideer.

– Tillad de nye tanker. Hvis ikke vi skovejere tager os af, at det er den vej, udviklingen går, så bliver vi kørt agterud, mener han. Interesserede skovdyrkermedlemmer, som ønsker mere viden om den særlige FSC-certificering af biodiversitet er velkomne til at kontakte Skovdyrkerne eller FSC.

FSC-certificering af økosystemtjenester:
  • Er en udvidet certificering, der bygger ovenpå en almindelig FSC-certificering
  • Dækker over certificering af kulstof, biodiversitet, vand, jord og rekreative værdier
  • Flere økosystemtjenester kan kombineres i en certificering. F.eks. vil kulstof og biodiversitet ofte kunne kobles.
  • Tager udgangspunkt i den nuværende situation (baseline) og dokumenterer den forskel (f.eks. biodiversitet) der opnås
  • Er omfattet af uvildig 3. partskontrol
  • Leverer den dokumentation, markedet skal bruge til rapportering og kommunikation

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #90

Læs andre artikler inden for Biodiversitet