Tekst og foto: Jens Mathiasen

30 procent op. Så markant er det løft i markedsprisen, som de seneste seks måneder har ramt nåletræet.

– Siden nytår er priserne på nål steget op imod 30 procent. Stigningerne kom to gange i foråret. Det er en historisk høj stigning, som jeg aldrig har set tidligere, siger Jesper Nørgaard Petersen, skovfoged ved Skovdyrkerne Syd og specialist i afsætning af råtræ.

Han siger, at afsætningsprisen normaltvipper 5-10 procent hen over et års tid. Den aktuelle stigning på 30 procent er dermed langt over det, som er normalt for markedet.

Eksport trækker prisen op

Jesper Nørgaard Petersen fortæller, at prisstigningerne er trukket af både lavt udbud og stigende efterspørgsel.

– I foråret skete der det, at USA’s opkøbere ikke kunne få det råtræ, de skulle bruge i deres normale nærmarked Canada, fordi canadierne har nedsat hugsten grundet billeangreb. Det fik amerikanerne til at kigge imod Europa. I løbet af foråret har amerikanerne opkøbt store mængder råtræ i Europa.

– Samtidig er skovningerne i Tyskland stagneret, fordi man her afventer bille-situationen. Udbuddet er altså faldet markant, samtidig med at USA har købt op i Europa. Det er hovedforklaringen påde markante prisstigninger, siger Jesper Nørgaard Petersen. Han uddyber, at det således var eksporttræet, som i første omgang steg i pris.

– En overgang så vi faktisk, at containertræ til eksport blev afregnet bedre end dansk savværkstræ. Den situation var selvfølgelig uholdbar for de danske savværker – og derfor har de fulgt med op med afregningspriserne, sådan at defortsat kan tiltrække danskproduceret nåletræ, lyder det.

Løvtræ i stabilt niveau

Løvtræsmarkedet har ikke opnået markante stigninger, som det er tilfældet med nåletræet.

– Efterårsmarkedet for løvtræ er officielt startet op her i august. Udgangspunktet er, at priserne vil lande nogenlunde på niveau med forårsmarkedet, siger Jesper Nørgaard Petersen.

– Løvtræ afregnes ganske fornuftigt. Men vi ser ikke stigninger, som det er tilfældet i nål. Det kan være, det kommer, men vi har ikke set det endnu, fortsætter skovfogeden.

Den helt store løvtræart er bøg, som typisk eksporteres til asien og bruges til møbler og gulve

Tømmer og emballage

Skovfogeden gør det klart, at stigningerne meget specifikt har ramt råtræ til tømmer og emballagetræ.

– Cellulosetræ og energitræ ligger stabilt, men på et lavt niveau. Der er ikke stigninger på de to produkter, sådan som vi ser det på træ til tømmer og emballage, forklarer han.

Han oplyser, at prisstigningerne nåede opkøbere og forbrugere for mange måneder siden.

– Den gode nyhed er, at vi nu kan glæde os over, at stigningerne også er slået igennem hos ejerne, som har råvarerne stående i skovene, siger Jesper Nørgaard Petersen.

– Faktisk slår de højere priser nu igennem på både afdrifter og sene tyndinger, lyder det.

- Jeg har aldrig tidligere oplevet så markante stigninger på så kort tid, fortæller Jesper Nørgaard Petersen, der er skovfoged ved Skovdyrkerne Syd.

Gode priser

Fagmanden råder skovejere til at gøre brug af de høje priser.

– Markedet er godt – og priserne er virkelig gode lige nu. Hvis man som skovejer har hugstmodent nål i skoven, så vil det bestemt være en god ide at tage kontakt til sin skovfoged hos Skovdyrkerne. Så hjælper vi gerne med at rådgive og afsætte træet, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Stigningerne indtraf hurtigt – og spørgsmålet er, hvor længe priserne bliver på det høje niveau.

– Det er svært at forudsige markedet. Men min forventning er, at vi nok kommer til at se gode priser i en fornuftig tid endnu. Der kan godt indtræffe prisfald, men min forventning er, at priserne finder et nyt leje, som ligger højt.

– Det begrunder jeg i den begrænsede udbudssituation kombineret med det stigende fokus på at bruge træ i byggeriet. Begge dele er med til at understøtte priserne, siger Jesper Nørgaard Petersen.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #76

Læs andre artikler inden for Drift af Grønne Områder