Dansk Træplejeforening har tildelt bytræprisen 2022 til Skanderborg Kommune. Prisen gives for at bevare og udvikle Dyrehaven. Det er et stort klap på skulderen til Skovdyrkerne Midts skovfoged, Kai Boisen. Han har i mange år udført det faglige arbejde med at sikre træerne og udvikle Dyrehaven for Skanderborg Kommune. Træplejeforeningen anerkender arbejdet med at beskytte skoven i forbindelse med Smukfest, som hvert år tager imod mere end 50.000 gæster.

– Skanderborg Kommune får bytræprisen for vedholdende at forvalte den aldrende bøgeskov i Dyrehaven på en anerkendelsesværdig måde, sådan det er muligt at afholde en stor festival. Derudover bidrager kommunen gennem sit metodiske arbejde til forskningen i træpleje ved at være nytænkende i forhold til at forynge en del af skoven, fortalte formand for Dansk Træplejeforening Lars Schultz-Christensen ved overrækkelsen. Prisen blev uddelt i efteråret ved foreningens årsmøde i København.

Ny forstander til Skovskolen

Rasmus Kjær er udpeget som ny forstander for Skovskolen. Han har siden april 2022 været uddannelseschef for Skov og Natur på Skovskolen. Første november blev han konstitueret forstander.

– Rasmus Kjær har stor erfaring med praksis-orienteret professionsuddannelse og stærke visioner for Skovskolens fremtid. Han har imponeret med stor klarhed og en stærk intuitiv ledelsestænkning, og så er han rigtig behagelig at arbejde sammen med. Det er et enigt ansættelsesudvalg, der peger på Rasmus som ny forstander, udtaler Claus Beier, institutleder på IGN. Rasmus Kjær er cand. mag. i pædagogik og uddannelsesstudier og har i mange år beskæftiget sig med ledelse i og på tværs af uddannelsessystemet. Senest var han videreuddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole. Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet

Efterlyser frijord til tilplantning

En virksomhed har rakt ud til Skovdyrkerne Vestjylland. Virksomheden er på udkig efter et frijordsareal. Der skal være mulighed for tilplantning på arealet, og der skal kunne rejses skov på mindst fem hektar på arealet. Formålet er skovrejsning til gavn for klimaet. For mere information kontakt forstfuldmægtig Nicklas Ibsen, Skovdyrkerne Vestjylland, på tlf: 51 55 71 96 eller nki@skovdyrkerne.dk.

Største overskud i ti år for de danske skove

Regnskabsstatistikken “Private skoves økonomi” viser, at de private danske skoves overskud ikke bare er markant højere i 2021 end året før. Det er faktisk på det højeste niveau i ti år, skriver Dansk Skovforening. Det samlede overskud for den traditionelle skovdrift er således steget fra 280 kroner pr. hektar til 725 kroner pr. hektar. Det er en stigning på 38 procent sammenlignet med året før og tilmed det højeste resultat i de seneste ti år. Det er gunstige priser på træ og en øget hugst, som har hjulpet det gode resultat på vej. Derudover er der sket en lille stigning i indtjeningen ved bivirksomhed, hvor jagtlejen fortsat spiller en afgørende rolle. Siden 2010 har bivirksomhedsindtægten været over 900 kroner pr. hektar. Dansk Skovforening har hvert år siden 1938 udgivet statistikken over de private skoves økonomi. Publikationen udgives digitalt. Medlemmer af Dansk Skovforening kan hente regnskabsstatistikken på Dansk Skovforenings hjemmeside. Ikke-medlemmer kan købe adgang til udgivelsen.

Der er styrket økonomi i det danske skovbrug.

Mange muligheder på medlemsportalen

Skovdyrkernes medlemsportal, MinSkov.dk har været online i flere måneder, og der er kommet en lang række funktioner i portalen. Som skovejer kan man blandt andet se sin ejendoms dokumenter og relevante dokumenter fra sin forening. Man kan se aktiviteter i skoven. Derudover kan man tilgå et aktivt skovkort af sin ejendom. Det aktive skovkort er baseret på skovkortet.dk. Her kan man blandt andet tilføje sine egne noter. Bruge måleværktøj til afstand og arealberegning. Man kan se bevoksningslister og meget andet. MinSkov.dk inklusive det aktive skovkort er gratis at bruge for vores medlemmer. Ønsker man sin ejendom oprettet på portalen, kontakter man blot sin lokale skovfoged. Så sørger skovfogeden for, at ejendommen oprettes.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #86

Læs andre artikler inden for Sø og vådområder