Usædvanligt mange kogler i nobilis

Der er i hele landet konstateret meget kraftig koglesætning og blomstring i nobilis.

Læs mere

Opfølgende sprøjtekursus

08.02.2024 i Vejle

Læs mere

Pyntegrønt sæson 2023

I den netop overståede sæson oplevede vi en stærk efterspørgsel efter nobilis pyntegrønt. Der blev opnået mindre prisstigninger på de fleste produkter.

Læs mere

Gødnings- og sprøjteindberetning frist 31. marts

Fristen for gødnings- og sprøjteindberetning for planperioden 1. august 2021 til 31. juli 2022 er d. 31. marts 2023.

Læs mere
Thomas Nygaard Kristensen - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Klipning af nobilis – Anbefalinger

Forskere ved Skov og Landskab er på baggrund af forsøg med forskellige klippemetoder kommet frem til nogle anbefalinger, der bla. blev præsenteret af Finn Vanman Jørgensen på både Skov og Landskabskonferencen og Langesømessen i 2004.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Opstamning af nobilis

Når der skal klippes i en bevoksning, er det vigtigt at kunne færdes i bevoksningen. Færdsel besværliggøres når der er grene på træerne. Så når træerne når en højde på 4-5 m er det optimalt at stamme træerne op. Opstamningen betyder, at man kan færdes, og at man kan få overblik over bevoksningen. Praktisk foregår […]

Læs mere

Gødningsindberetning frist 31. marts

Gødningsindberetning for gødningsåret 2020/2021 skal være udført inden den 31. marts.

Læs mere

Bestilling af gødning – foråret 2022

Foråret er lige om hjørnet og det betyder, at det snart er tid til gødskning af juletræer og pyntegrønt.

Læs mere

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat

Danske Juletræer afholder i januar opfølgningskurser med fokus på juletræer og pyntegrønt

Læs mere
Viser 9 af 137