Peder Pedersen skovrejsning drone gråvejr

Trepart vil støtte skovrejsning med 75.500 kroner pr hektar.

Den nye trepartsaftale lægger op til, at lodsejere kan opnå 75.500 kroner i tilskud pr. hektar samt mulighed for ekstra støtte, hvis den nye skov lægges urørt.

Læs mere

Plantekoncepter skal imødekomme nye tendenser

Ikke alle skove er ens, det samme gælder ejers ønsker til skovrejsning.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Plantemateriale af udenlandsk herkomst

Der kan være gode grunde til, at man ofte ønsker at anvende plantemateriale (arter eller provenienser) fra andre dele af verden end fra den hjemlige andegård.

Læs mere

Hvor kommer frøet fra?

I Danmark kommer det meste af det frø, som planteskolerne bruger, fra såkaldte 'kårede' og/eller 'afkoms-bedømte' bevoksninger.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Alléer – inspiration og praktiske anvisninger

Plant en allé! ”Jeg vil slå til lyd for, at vi så mange steder som muligt tænker i plantning af alléer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Vi kan nemlig ikke få for mange alléer i dette grønne land. Det koster ikke urimeligt meget, det dæmper trafikken og det giver vejen karakter”. Journalist Peter […]

Læs mere

Kampagne skal bekæmpe ulovlige skilte

Der er for mange ulovlige skilte i skov og natur, mener Friluftsrådet, der nu lancerer kampagnen ”Gå nye veje - Stop skilteskoven”. Skovbrugsbranchen er uenig i metoden og opfordrer i stedet til dialog.

Læs mere

Besøg på Højgårds Planteskole

Medarbejderne ved Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland samt medlemmer fra ERFA-gruppe juletræer, var 31. august 2021 på besøg på Højgård Planteskole ved Højslev.

Læs mere

Fem nye folkeskove i Guldborgsund kommune

Skovdyrkerne Øerne har plantet 62.000 træer, som vil blive til glæde for publikum i mange år frem. Der er taget højde for såvel biodiversitet som det visuelle

Læs mere

Paulownia: Ny spændende træart – MEN

Paulownia en ny spændende træart fra Østen, men det er ikke uden problemer at dyrke den i Danmark

Læs mere
Viser 9 af 34