Medlemsfordele

Læs om fordelene ved at være medlem af Skovdyrkerne Øerne

Lokal forankring og globalt udsyn

Skovdyrkerne er en medlemsejet virksomhed med 100 års erfaring som skovejernes foretrukne rådgivere. Vi arbejder hovedsaligt med skovbrug, og din individuelle vision for din skov er vores pejlemærke.

Vi står på et stærkt fagligt fundament inden for alle aspekter af skovdrift, og vi er erfarne eksperter i at balancere de kortsigtede gevinster med dine langsigtede mål. Det gælder både, når vi rådgiver landets største skovbrug og de mindre lystskove.

Rasmus Larsen - Afdelingschef ved Skovdyrkerne Øerne
Rasmus Larsen – Afdelingschef ved Skovdyrkerne Øerne

Uvildig rådgivning

Fordi vi er medlemsejede, kan du forvente 100 procent uvildig rådgivning. Vi er et stort team af specialiserede rådgivere med ét eneste professionelt fokus: at tilføre din ejendom og skov værdi. Både i økonomisk forstand og i form af ejerglæde – glæden ved en velplejet skov, der vil levere værdi i mange årtier til både dig og dine efterkommere.

Vi hjælper dig med at

 • Optimere driften af din skov
 • Forbedre jagten på din ejendom
 • Højne herlighedsværdien
 • Øge værdien af dine juletræskulturer
 • Pleje skoven og naturen på din ejendom
 • Etablere eller renovere læhegn og vildtremiser
 • Etablere ny skov på din ejendom
Salg af råtræ er den ydelse, Skovdyrkerne har tilbudt til medlemmerne i længst tid. Vi omsætter for op mod 200 mio. kr. råtræ om året på landsplan.
Salg af råtræ er den ydelse, Skovdyrkerne har tilbudt til medlemmerne i længst tid. Vi omsætter for op mod 200 mio. kr. råtræ om året på landsplan.

Skræddersyede medlemspakker

Som medlem af Skovdyrkerne kan du med fordel samle dine indkøb af rådgivning, entreprenørydelser og planter ét sted. Vi er transparente om vores priser, og vi skal ikke tjene mere, end at vi er økonomisk solide og kan udvikle vores ydelser. Gennem vores medlemspakker kan du selv vælge serviceniveau, rabatter og ekstra ydelser – ligesom vi gerne sammensætter individuelle løsninger.

Basismedlem

Til de mindre ejendomme under 20 ha, der ikke har behov for et rådgiverbesøg hvert år, tilbyder vi et basis medlemskab. Du får tilknyttet en skovfoged, og kan kontakte os når behovet opstår. Inkluderet i medlemskabet er desuden et uvildigt rådgivermøde med din skovfoged. Besøgsfrekvensen er bestemt ud fra størrelsen af din skov.

Som medlem hos os får du bl.a.:

 • Gratis telefonrådgivning efter behov
 • Konkurrencedygtige priser på f.eks. planter, råtræ, flis, juletræer og pyntegrønt
 • Rabat på konsulenthonorar ved rådgivning i forbindelse med f.eks. skovbrugsrådgivning, ansøgninger, myndighedsbehandling, vurderinger ved handler o.lign.
 • Rabat på handelsprovision ved salg af råtræ.
 • Præference for afsætning i vores gode aftaler indenfor råtræ, flis, juletræer og klippegrønt
 • Mulighed for deltagelse i foreningens skovvandringer, kurser, møder og lignende
 • Mulighed for abonnement med ekstra tilsyn i de værdifulde kulturer med juletræer og klippegrønt
 • Skovforsikringer til medlemspriser
 • Fordele af et organiseret demokratisk fællesskab

Skal du have udført opgaver i din skov, står vi desuden til rådighed med vores specialviden og hjælper dig i det i det omfang, du ønsker det. Du bestemmer selv hvor meget.

Rabat og priser fremgår af afsnittet om vores priser.

Standardmedlem

Til de ejendomme, der har behov for et rådgiverbesøg hvert år, tilbyder vi et standard medlemskab, der indkluderer et årligt uvildigt rådgivermøde. Alt fra basis medlemskabet er indeholdt i standard medlemskabet. Grundkontingentet er højere i forhold til basis medlemskabet, til gengæld er de første 20 ha indeholdt i grundkontingentet og provenuet til foreningen i forbindelse med udførelse af entrepriser i skoven og salg af skovens effekter er sænket. 

Premiummedlem

Til de store ejendomme, hvor der ofte er aktiviteter i skoven, tilbyder vi er premium medlemskab til en fast pris uanset størrelsen på skoven. Alt fra standard medlemskabet er indeholdt i premium medlemskabet. Provenuet til foreningen i forbindelse med udførelse af entrepriser i skoven og salg af skoven efekter er sænket yderligere, hvilket gør dette medlemskab yderst attraktivt og konkurrencedygtigt også i forhold til andre tilbud i branchen.

Partneraftale

Til de ejendomme med et stort behov rådgivning, tilsyn o.lign., der kræver mange timer hvert år, tilbyder vi en partneraftale.  En parteraftale bygger på et premium medlemskab og kan tilpasses individuelt til den enkelte ejendom med ydelser såsom udarbejdelse af årsplaner med detaljerede aktivitetsplaner, udarbejdelse af årsbudget, budgetopfølgning, måneds-/kvartalsmøder, opdateringer af skovkort, indberetninger til DS, praktisk håndtering af opgaver i forbindelse med certificeringer mv.

Med en partneraftale overdrager du ansvaret ansvaret for gennemførelse af de aftalte opgaver til os. Ejendomme med en partneraftale får desuden de mest konkurrence dygtige priser og de laveste procentsatser, vi kan tilbyde.

Hvis en sådan aftale kunne have interesse, så kontakt Afdelingschef Rasmus Larsen på mobil 22329530 eller rla@skovdyrkerne.dk

Rådgivningsbesøget:

Rådgivningsbesøget er foreningens kerneydelse og et tilbud om en gennemgang af ejendommen med fokus på ejerens målsætning og ejendommens muligheder. Rådgivningen dokumenterer skovfogeden i en kort beskrivelse af status samt kommentarer, idéer, forslag, beslutninger og aftaler om bl.a. arbejdsopgaver. Med denne beskrivelse får skovejeren et overblik og et godt redskab til opfølgning – hvad enten skovejeren vælger selv at tage fat eller benytter Skovdyrkerne som entreprenør og handelspartner.

Forsikringer mod brand og stormfald:

1) Brandforsikring, der omfatter både værdien af den stående skov og omkostninger til oprydning og gentilplantning

2) Mulighed for at tegne en basisforsikring mod stormfald ved overtagelse af en skovejendom, der samtidig er adgangsbillet til Stormrådets katastrofeordning i tilfælde af større stormfald

3) Forsikringerne tegnes ved forsikringsselskabet AXA. Se særskilte faktablade med priser og vilkår

Ansøgninger:

Tilskud, tilladelser og dispensationer – vi kender mulighederne og har stor erfaring i at gøre brug af dem. Ansøgning udarbejdes normalt efter tidsforbrug. Vi har ofte kampagner med særlige tilbud om enhedspriser. Kontakt din skovfoged for mere information.

Planer for skov og natur:

Vi udarbejder følgende efter tidsforbrug, der afhænger af ejendommens størrelse og detaljeringsgrad: 

1) Kort- og driftsplan til skove og plantager 

2) Kort skræddersyet til arealer med juletræer og klippegrønt

3) Vildt- og naturplaner. Få et overblik over mulighederne og en plan for virkeliggørelsen

Skovdyrkerne har i mange år udarbejdet biotopplaner for både medlemmer og ikke medlemmer. Det gør vi  også efter tidsforbrug til almindelig rådgivningstakst eller tilbud.

Handels- og entreprenørvirksomhed:

Skovdyrkerne tilbyder medlemmerne afsætning af skovens produkter – råtræ, flis, klippegrønt og juletræer – og udførelse af alle former for skovarbejde til fordelagtige medlemsvilkår.

Læs vores forretningsbetingelser her.

Handel / vurdering af skove, plantager og juletræer:

Kontakt os, hvis du vil sælge eller købe skov. Vi har en stor kontaktflade og mange års erfaring i vurdering af skov, ekspropriation, forsikringssager mv.

Dansk Skovforening:

Skovdyrkerne er som organisation det største medlem i skovenes brancheorganisation Dansk Skovforening og har en fast plads i bestyrelsen. Alligevel opfordrer vi skovejere til at bakke op omkring deres store arbejde for at sikre skovbruget gode rammebetingelser.

Derfor kan vores mindre medlemmer blive medlem af Dansk Skovforening med rabat.
Dansk Skovforening udgiver tidsskriftet ’Skoven’. Vores medlemmer kan få abonnement til rabatpris ved at henvende sig til vores kontor i Vissenbjerg.

Rabat og priser fremgår af afsnittet med vores priser.

For juletræs- og pyntegrøntproducenter

Er du juletræs- eller pyntegrøntproducent har vi et skræddersyet medlemskab, der passer til dig. Du får tilknyttet en skovfoged med specialviden indenfor juletræs- og pyntegrøntdyrkning, og kan kontakte os når behovet opstår. Medlemskabet inkluderer de samme ydelser som beskrevet under standard medlemskabet.

Skal du have udført opgaver i din juletrænplantage, står vi desuden til rådighed med vores specialviden og hjælper dig i det i det omfang, du ønsker der. Du bestemmer selv hvor meget.

Vi har desuden en række ydelser, der er specielt tilpasset producenter af juletræer og pyntegrønt. Du finder en beskrivelse af disse ydelser i afsnittet med vores priser.

Gode timepriser – især for medlemmer

Vi samarbejder både med medlemmer og skovejere, der endnu ikke har meldt sig ind. Der er gode rabatter at hente, hvis du bliver medlem af foreningen.

Mød bestyrelsen

Nedenfor kan du lære ejerne af Skovdyrkerne Øerne at kende. Tryk på et bestyrelsesmedlem for at læse om deres motivation for at være en del af foreningen

Hans Christian Theisen - Bestyrelsesformand Skovdyrkerne Øerne

Hans Christian Teisen

Bestyrelsesformand og repræsentant i Hovedbestyrelsen

Fandt du hvad du søgte?